O PK Rachunkowość

O firmie

PK Rachunkowość i Kadry to zespół doświadczonych księgowych posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, obsługi kadr i płac oraz rozliczania podatków i projektów. Naszą główną usługa jest kompleksowa obsługa klientów z zakresu rachunkowości, kadr i płac, podatków oraz usług towarzyszących.

W swej praktyce zawodowej dużą wagę przywiązujemy do optymalizacji procesów dotyczących ewidencji księgowej, rozliczania i prowadzenia kadr, podatków, sprawozdawczości oraz bieżącego kontaktu z klientem. Dzięki temu możemy obsługiwać klientów z całej Polski.

Zgodnie z naszymi zasadami organizacyjnymi każdy klient ma przypisane obsługującego go księgowego w każdym aspekcie świadczenia naszych usług. Jedną z naszych podstawowych zasad jest bardzo szybkie reagowanie na bieżące problemy i prośby klientów.  Staramy się odpowiadać na pilne zapytania w ten sam dzień. Wdrożone przez nas procedury ,,pilnują” naszych klientów co do terminów oraz załatwiania najważniejszych spraw związanych z naszymi usługami.

Preferujemy całkowicie elektroniczny obieg dokumentów z komunikacją formalną za pomocą wiadomości e-mail. Indywidualną ofertę cenową ofertę przedstawiamy w po badaniu i ocenie prognozowanej skali działalności, formie prawnej, w której jest prowadzona działalność oraz rodzaju i sposobie jej prowadzenia.

PK Rachunkowość i Kadry posiada biura w Kaliszu oraz Warszawie. W celu umówienia oferty oraz konsultacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.