Specjalizacje PK Rachunkowość i Kadry

Nasze specjalizacje

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze organizacji pozarządowych. Obecnie obsługujemy blisko 100 organizacji pozarządowych działających w różnych formach prawnych. Nasza usługa oprócz standardowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr obejmuje także rozliczanie projektów na które organizacje otrzymały dofinansowanie, sporządzanie sprawozdań merytorycznych w części finansowej, pomoc w sprawozdawczości GUS, bieżące doradztwo, uczestnictwo w kontrolach oraz aktywne uczestnictwo w realizowanych projektach.

Dzięki szerokiej grupie obsługiwanych firm z branży usługowej posiadamy przekrojowe doświadczenie w prowadzeniu ich księgowości. Od początkowego etapu założenia działalności włączamy się aktywnie w wybór schematu opodatkowania oraz formy prowadzenia ewidencji księgowej. W trakcie obsługi doradzamy wybór optymalnych form rozliczeń z klientami, form płatności oraz pomagamy w rozwiązywaniu nietypowych problemów. Posiadamy dedykowane oprogramowanie do wystawiania faktur, które udostępniamy klientowi w cenie usługi. Oprogramowanie jest już przygotowane do nadchodzących zmian w fakturowaniu (Krajowy System e-Faktur)

Mocną stroną naszej firmy jest prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek działających w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Pomagamy naszym klientom w działaniach początkowych związanych z założenie takiego podmiotu, angażujemy się w początkowe planowanie podstawowych procesów biznesowych, doradzamy w sposobie rozliczeń z klientami. W trakcie prowadzenia rachunkowości pilnujemy rozrachunków (rozliczeń z innymi firmami i współpracownikami), sporządzamy sprawozdanie finansowe, na życzenie klienta możemy także na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzać raporty księgowe bardzo użyteczne w zarządzaniu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu dofinansowań, które otrzymują organizacje pozarządowe, zarówno te ze środków publicznych, jak i prywatnych. Obsługa obejmuje kompleksową usługę polegającą na monitorowaniu budżetu, bieżącej obsłudze finansowej, sporządzaniu umów, przygotowaniu rozliczenia oraz dokumentacji ze stosownymi opisami dokumentów.  W ramach usługi udzielamy na bieżąco porad oraz staramy się pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Z uwagi na duże doświadczenie i wiedzę związaną z tematem prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych możemy przygotować dedykowane szkolenia dla zarządów, księgowych oraz biur rachunkowych z zakresy prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Szkolenia co do zasady przyjmują formę warsztatów z dużą ilością przykładów praktycznych oraz samodzielnej pracy uczestników.