Rachunkowość i Kadry

Nasza oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów, rozliczanie projektów finansowanych ze środków publicznych, sprawozdawczość roczna, obsługa podatkowa oraz bieżące konsultacje.

Pomoc w wyborze schematu opodatkowania oraz założeniu działalności. Obsługa księgowa, sprawozdawczość roczna, rozliczenia podatkowe oraz bieżące konsultacje. 

Obsługa rozliczeń z ZUS, wyliczanie list płac, sporządzenie umów, prowadzenia dokumentacji kadrowej, sprawozdawczość podatkowa oraz bieżące konsultacje. 

Czynności początkowe związane z założeniem spółki prawa handlowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość roczna, rozliczenia podatkowe oraz bieżące konsultacje. 

Szkolenia w formie warsztatów dla zarządów, księgowych oraz biur rachunkowych z zakresu prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz rozliczania grantów, dotacji i projektów w organizacjach pozarządowych.